Կատալոգ

Միացաված ֆիլտրեր
Մատչելիությունը
Վիճակը
Պրոֆիլի բարձրությունը (%)
Անվահեծի տրամագիծը (դյույմ)

RSS feed

Ոչ մի RSS աղբյուր ավելացված չէ

Բեռնատար 

 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Նախատեսված են կցորդների և կիսակցորդների վրա տեղադրելու համար:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են հատուկ այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Տեղադրվում են քաշող սռնու վրա:
 • Գինը՝ հարցումով Դիագոնալ կառուցվածքով անվադող՝ օդախցիկով և ժապավենով: Առանձնանում է պահպանաշերտի սիմետրիկ դիզայնոով: Նախատեսված է շահագործել բեռնատար մեքենաների վրա:
 • Գինը՝ հարցումով Կատարելագործված կառուցվածքի և պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրության շնորհիվ այս մոդելի անվադողերը շահագործելի են ողջ տարվա ընթացքում եղանակային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով Օմսկշինա Ու-2 օդախցիկով անվադողերը նախատեսված են ողջ տարվա ընթացքում շահագործելու համար:
 •  Գինը՝ հարցումով  Դիագոնալ կառուցվածք: Պահպանաշերտի՝ հատուկ պայմանների համար նախատեսված գծանկար: Բարձր բեռնունակություն: Խորը փոսիկներով պահպանաշերտ:
 • Գինը՝ հարցումով Կատարելագործված կառուցվածքի և պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրության շնորհիվ այս մոդելի անվադողերը շահագործելի են ողջ տարվա ընթացքում եղանակային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով Կատարելագործված կառուցվածքի և պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրության շնորհիվ այս մոդելի անվադողերը շահագործելի են ողջ տարվա ընթացքում եղանակային ցանկացած պայմաններում:
 •  Գինը՝ հարցումով  Ռադիալ կառուցվածքով բեռնատարի անիվ: Կառավարելիության բարձր ցուցանիշներ: Բարձր և ամուր կողմնապատ՝ անվադողը վնասվածքներից պաշտպանելու համար:
 • Գինը՝ հարցումով Կատարելագործված կառուցվածքի և պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրության շնորհիվ այս մոդելի անվադողերը շահագործելի են ողջ տարվա ընթացքում եղանակային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով Կառավարելիություն: Մաշակայունություն և երկարաժամկետ շահագործում: Պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրություն:
 •  Գինը՝ հարցումով  O-168 մոդելի անվադողը նախատեսված է բեռնատարների համար:
 •  Գինը՝ հարցումով  K-70 անվադողը հատուկ նախատեսված է ԶԻԼ-157, ԳԱԶ-66 մեքենաների համար: Արտադրվում է նորագույն սարքավորումներով, անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին:
 •  Գինը՝ հարցումով  Օմսկշինա Մ-93 անվադողերը նախատեսված են բեռնատարների համար: Դրանք ունեն բարձր բեռնունակություն և հուսալի շահագործում են ապահովում ճանապարհային ու արտաճանապարհային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով Կատարելագործված կառուցվածքի և պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրության շնորհիվ այս մոդելի անվադողերը շահագործելի են ողջ տարվա ընթացքում եղանակային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը նախատեսված են քաշող սռնու վրա տեղադրելու համար: STONE-COR տեխնոլոգիայիով ստեղծված պահպանաշերտի ագրեսիվ գծանկարն ապահովում է անվադողի էֆեկտիվ շահագործումը շինհրապարակներում և արտաճանապարհային բարդ պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը մշակված են այն ընկերությունների համար, որոնք տեխնիկան շահագործում են թե՛ շինհրապարակներում, թե՛ ճանապարհներին:Տեղադրվում է ավտոբուսների և տրոյլեբուսների ղեկային և քաշող սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են հատուկ այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Տեղադրվում են ղեկային սռնու վրա:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Նախատեսված են կցորդների և կիսակցորդների վրա տեղադրելու համար:
 •  Գինը՝ հարցումով  Բեռնատարների համար նախատեսված ամբողջամետաղ անվադողեր՝ առանց օդախցի և ռադիալ կառուցվածքով: Նախատեսված են ավտոբուսների ղեկային և քաշող սռնիների վրա տեղադրելու համար:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են հատուկ այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Տեղադրվում են ղեկային սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են հատուկ այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Տեղադրվում են քաշող սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են հատուկ այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Տեղադրվում են ղեկային սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Տեղադրվում է ղեկային սռնու վրա:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Նախատեսված են կցորդների և կիսակցորդների վրա տեղադրելու համար:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Նախատեսված են կցորդների և կիսակցորդների վրա տեղադրելու համար:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են հատուկ այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Տեղադրվում են ղեկային սռնու վրա:
 • Գինը՝ հարցումով Ճանապարհի հետ լավագույն կպչողականություն և երկար վազք ապահովող անվադողեր, որոնք տեղադրվում են քաշող սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  Ղեկային սռնու վրա տեղադրվող անվադող, որն ամբողջ տարվա ընթացքում հիանալի կպչողականություն է ապահովում թաց ճանապարհի վրա և տնտեսում վառելիքը:
 •  Գինը՝ հարցումով  Քաշող ներուժի և ընթացային բարձր ցուցանիշներ: Հակաճոճային նվազագույն դիմադրություն, վառելիքի տնտեսում: Ջերմակուտակման ցածր աստիճան: Ինքնամաքրման և երկարաժամկետ շահագործման լավագույն ցուցանիշներ:
 • Գինը՝ հարցումով Կառավարելիություն: Մաշակայունություն և երկարաժամկետ շահագործում: Պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրություն:
 •  Գինը՝ հարցումով  Օմսկշինա Օ-47Ա անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատար մեքենաների սռնիների վրա, որոնք աշխատում են առավելագույն ծանր պայմաններում: Այս անվադողերը համապատասխանում են հուսալիության և որակի միջազգային չափանիշներին:
 •  Գինը՝ հարցումով  Օմսկշինա ԻԴ-Պ284 մոդելի անվադողերը նախատեսված են բեռնատարների համար: Ապահովում են բարձր անցանելիություն և երկարաժամկետ շահագործում:
 •  Գինը՝ հարցումով  Օմսկշինա Ի-Պ184-1 բարձր անցանելիությամբ անվադողերը նախատեսված են ամբողջական քարշակ հանդիսացող բեռնատարների վրա տեղադրելու համար: Կոմպլեկտայնության մեջ մտնում են օդախցիկը և ժապավենը:
 •  Գինը՝ հարցումով  Օմսկշինա ВИ-3 բարձր անցանելիությամբ անվադողերը նախատեսված են այն բեռնատարների համար, որոնք հիմնականում շահագործվում են որպես փայտատարներ: Այս անվադողերը օդախցիկով են՝ ճնշման փոփոխության հնարավորությամբ:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Նախատեսված են կցորդների և կիսակցորդների վրա տեղադրելու համար:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Տեղադրվում է քաշող սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Տեղադրվում է ղեկային սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են հատուկ այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա:Տեղադրվում են ղեկային սռնու վրա:
 • Գինը՝ հարցումով Այս մոդելի անվադողերը նախատեսված են քաշող սռնու վրա տեղադրելու համար: STONE-COR տեխնոլոգիայիով ստեղծված պահպանաշերտի ագրեսիվ գծանկարն ապահովում է անվադողի էֆեկտիվ շահագործումը շինհրապարակներում և արտաճանապարհային բարդ պայմաններում:
 •  Գինը՝ հարցումով  Այս մոդելի անվադողերը մշակվում են այն ընկերությունների համար, որոնք խոշոր տեխնիկա են օգտագործում մայրուղիների և շրջանային ճանապարհների վրա, որտեղ կարևորվում է անվադողի թե՛ վազքի երկարության, թե՛ վառելիքի տնտեսման ցուցանիշը:Տեղադրվում է ղեկային սռնու վրա:
 •  Գինը՝ հարցումով  О-184 մոդելի ռադիալ անվադողերը նախատեսված են ամբողջական քարշակ հանդիսացող բեռնատարների համար: Այս անվադողերն ունեն ճնշումը կարգավորելու հնարավորություն և բարձր անցանելիությամբ պահպանաշերտ:
 • Գինը՝ հարցումով Նախատեսված է քաշող սռնու համար:Շահագործվում է ավտոմայրուղիներին, քաղաքային ճանապարհներին՝ ուղևորափոխադրող բոլոր տեսակի ավտոբուսների վրա:
 • Գինը՝ հարցումով Նախատեսված է շինտեխնիկայի քաշող սռնու համար:Շահագործվում է շինարարական բարդ պայմաններում:
Համեմատել 0

No products

To be determined Shipping
0 Դ Tax
0 Դ Total

Prices are tax included

Check out