LiveZilla Live Chat Software

Որոնել  "KAMA"

Հայտնաբերվել են 138 արդյունքներ:

 • Գինը՝ հարցումով KAMA У-2 օդախցիկով անվադողերը նախատեսված են ողջ տարվա ընթացքում շահագործելու համար:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA И-Н142БМ բեռնատարի անվադողերը տեղադրվում են բեռնատարների և թեթև բեռնատարների ցանկացած սռնու վրա: Կատարելագործված կառուցվածքի և պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրության շնորհիվ այս մոդելի անվադողերը շահագործելի են ողջ տարվա ընթացքում եղանակային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA И-Н142БМ բեռնատարի անվադողերը տեղադրվում են բեռնատարների և թեթև բեռնատարների ցանկացած սռնու վրա: Կատարելագործված կառուցվածքի և պահպանաշերտի բարձրորակ բաղադրության շնորհիվ այս մոդելի անվադողերը շահագործելի են ողջ տարվա ընթացքում եղանակային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA ОИ-73Б անվադողերը նախատեսված են ավտոբուսների և բեռնատար մեքենաների վրա տեղադրելու համար:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA И-281,У-4 առանց սեպերի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների վրա, որոնք տեղաշարժվում են ինչպես ասֆալտապատ ճանապարհներով ու մայրուղիներով, այնպես էլ գրունտային ճանապարհներով:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA-310 անվադողերը նախատեսված են բեռնատար մեքենաների համար և շահագործելի են ճանապարհային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA И-111АМ մոդելի անվադողերը նախատեսված են այն բեռնատարների ու կոմերցիոն տրանսպորտի համար, որոնք իրականացնում են քաղաքային ու միջշրջանային փոխադրումներ:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA И-68А մոդելի անվադողերը նախատեսված են բեռնատարների և ինքնաթափերի ինչպես քաշող, այնպես էլ կցորդային սռնու վրա տեղադրելու համար:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA-310 անվադողերը նախատեսված են բեռնատար մեքենաների համար և շահագործելի են ճանապարհային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA ИД 304,У-4 բեռնատարի անվադողերը նախատեսված են ողջ տարվա ընթացքում ճանապարհային ցանկացած պայմաններում, ինչպես նաև հանքերում ու շինհրապարակներում շահագործելու համար:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA-310 անվադողերը նախատեսված են բեռնատար մեքենաների համար և շահագործելի են ճանապարհային ցանկացած պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 701 բեռնատարի անվադողերը տեղադրվում են բեռնատարների քաշող սռնու վրա, բայց հնարավորություն կա այն տեղադրել նաև ղեկային սռնու վրա: Այս մոդելի անվադողերը մշակված են ցանկացած ճանապարհով, այդ թվում նաև գրունտային բարդ ճանապարներով, հանքերով տեղաշարժվող բեռնատարների համար:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA-401 անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատար մեքենաների սռնիների վրա, որոնք աշխատում են առավելագույն ծանր պայմաններում: Այս անվադողերը համապատասխանում են հուսալիության և որակի միջազգային չափանիշներին:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA И-П184-1 բարձր անցանելիությամբ անվադողերը նախատեսված են ամբողջական քարշակ հանդիսացող բեռնատարների վրա տեղադրելու համար: Կոմպլեկտայնության մեջ մտնում են օդախցիկը և ժապավենը:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA-410 բարձր անցանելիությամբ անվադողերը նախատեսված են այն բեռնատարների համար, որոնք հիմնականում շահագործվում են որպես փայտատարներ: Այս անվադողերը օդախցիկով են՝ ճնշման փոփոխության հնարավորությամբ:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA ОИ-25 անվադողերը նախատեսված են ամբողջական քարշակ հանդիսացող բեռնատարների համար: Տեղադրվում են նաև այն բեռնատարների վրա, որոնք շահագործվում են բանակային բարդ պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA ОИ-25 անվադողերը նախատեսված են ամբողջական քարշակ հանդիսացող բեռնատարների համար: Տեղադրվում են նաև այն բեռնատարների վրա, որոնք շահագործվում են բանակային բարդ պայմաններում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA-1260 մոդելի ռադիալ անվադողերը նախատեսված են ամբողջական քարշակ հանդիսացող բեռնատարների համար: Այս անվադողերն ունեն ճնշումը կարգավորելու հնարավորություն և բարձր անցանելիությամբ պահպանաշերտ:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 701 բեռնատարի անվադողերը տեղադրվում են բեռնատարների քաշող սռնու վրա, բայց հնարավորություն կա այն տեղադրել նաև ղեկային սռնու վրա: Այս մոդելի անվադողերը մշակված են ցանկացած ճանապարհով, այդ թվում նաև գրունտային բարդ ճանապարներով, հանքերով տեղաշարժվող բեռնատարների համար:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ղեկային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 201 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ու կոմերցիոն տրանսպորտի քաշող սռնու վրա, որոնք փոխադրումներ են իրականացնում հիմնականում տեղական ու միջշրջանային մայրուղիներով:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NT 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների կցորդային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ղեկային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների և կոմերցիոն տրանսպորտի քաշող սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ղեկային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների և կոմերցիոն տրանսպորտի քաշող սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NT 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների կցորդային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ղեկային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների և կոմերցիոն տրանսպորտի քաշող սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NT 101 ամբողջական մետաղական կառուցվածքով անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների կցորդային սռնու վրա, որոնք բեռնափոխադրումներ են իրականացնում հիմնականում միջքաղաքային ու միջշրջանային մայրուղիներով: Այս անվադողերն առանձնանում են բարձր բեռնունակությամբ և պահպանաշերտի վերականգնման հնարավորության շնորհիվ՝ երկարաժամկետ շահագործմամբ:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 201 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների և կոմերցիոն տրանսպորտի ղեկային սռնու վրա, որոնք փոխադրումներ են իրականացնում հիմնականում քաղաքային և միջքաղաքային մայրուղիներով: Իրենց կառուցվածքային առանձնահատկության շնորհիվ այս անվադողերն առանձնանում են արագության առավելագույն ինդեքսով՝ 130կմ/ժ:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 201 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ու կոմերցիոն տրանսպորտի քաշող սռնու վրա, որոնք փոխադրումներ են իրականացնում հիմնականում տեղական ու միջշրջանային մայրուղիներով:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NT 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների կցորդային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ղեկային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների և կոմերցիոն տրանսպորտի քաշող սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NT 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են այն բեռնատարների կցորդային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ղեկային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NR 201 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ու կոմերցիոն տրանսպորտի քաշող սռնու վրա, որոնք փոխադրումներ են իրականացնում հիմնականում տեղական ու միջշրջանային մայրուղիներով:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 701 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են բարձր բեռնունակությամբ այն տրանսպորտային միջոցների ղեկային սռնու վրա, որոնք փոխադրումներ են իրականացնում տարբեր տիպի և բարդության ճանապարհներով:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NF 202 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են տարբեր բեռնունակությամբ այն բեռնատարների ղեկային սռնու վրա, որոնք հիմնականում միջքաղաքային ու շրջանային փոխադրումներ են իրականացնում:
 • Գինը՝ հարցումով KAMA NU 701 մոդելի անվադողերը տեղադրվում են շինհրապարակներում ու հանքերում աշխատող ինքնաթափերի թե՛ ղեկային, թե՛ քաշող սռնու վրա:
Համեմատել 0

No products

To be determined Shipping
0 Դ Tax
0 Դ Total

Prices are tax included

Check out